KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI

Từ ngày 30/07-05/08/2018 Nhà Hàng Kaiserin có chương trình khuyến mãi vịt trời 190.000đ/con, lẩu 220.000đ/con.
Hân hạnh phục vụ quý khách!

Tin liên Quan
  • MẸO LÀM MÓN CHIÊN, XÀO ÍT NGẤM DẦU MỠ
  • 20 lời khuyên hữu ích cho các bà nội trợ
  • Nhà hàng Kaiserin với dịch vụ tổ chức hội nghị, liên hoan, sinh nhật ...
  • Đặt món ăn phục vụ tận nơi
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • KHUYẾN MÃI CÁ TẦM
  • HỘP QUÀ CÁ KHỦNG
  • KHUYẾN MÃI CÁ TẦM
  • SINH NHẬT NHÀ HÀNG KAISERIN LẦN THỨ 6
  • KHUYẾN MÃI CÁ LĂNG
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • KHUYẾN MÃI CÁ BỚP
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • KHUYẾN MÃI TUÂN CÁ GIÒN NGA
  • KHUYẾN MÃI BABA
  • CHƯƠNG TRÌNH LỄ 02/9/2017
  • MỪNG LỄ 02/09/2017
  • KHUYẾN MÃI CÁ TẦM
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • KHUYẾN MÃI CÁ LĂNG
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • CHƯƠNG TRÌNH TẾT TRUNG THU
  • KHUYẾN MÃI CÁ BỚP
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ TRUNG THU
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/2017
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • KHUYẾN MÃI CÁ TẦM
  • CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI HALLOWEEN 2017
  • KHUYẾN MÃI BABA
  • CHƯƠNG TRÌNH NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
  • KHUYẾN MÃI CÁ LĂNG
  • CHƯƠNG TRÌNH NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • KHUYẾN MÃI CÁ BỚP
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • TIỆC BUFFET
  • KHUYẾN MÃI GÀ ĐÔNG TẢO
  • KHUYẾN MÃI CÁ LĂNG
  • CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 73 NĂM THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VN 22/12/2017
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG GIÁNG SINH & TẾT DƯƠNG LỊCH
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • KHUYẾN MÃI CÁ BỚP
  • CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT CUỐI NĂM
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • KHUYẾN MÃI CÁ TẦM
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • KHUYẾN MÃI BABA
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • KHUYẾN MÃI CÁ BỚP
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • KHUYẾN MÃI BABA
  • CHƯƠNG TRÌNH GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • KHUYẾN MÃI CÁ TẦM
  • CHƯƠNG TRÌNH LỄ 30/4 & 01/5
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • KHUYẾN MÃI CÁ LĂNG
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • CHƯƠNG TRÌNH TẾT THIẾU NHI 01/6/2018
  • KHUYẾN MÃI CÁ BỚP
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • KHUYẾN MÃI BABA
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • KHUYẾN MÃI CÁ TẦM
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • KHUYẾN MÃI CÁ LĂNG
  • KHUYẾN MÃI CÁ BỚP
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • CHƯƠNG TRÌNH LỄ QUỐC KHÁNH 02/9
  • KHUYẾN MÃI CÁ BỚP
  • CHƯƠNG TRÌNH LỄ QUỐC KHÁNH 02/9
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • KHUYẾN MÃI CÁ TẦM
  • CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI TRUNG THU 2018
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU 2018
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • KHUYẾN MÃI BABA
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
  • KHUYẾN MÃI CÁ TẦM
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI HALLOWEEN 2018
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI HALLOWEEN 2018
  • KHUYẾN MÃI CÁ LĂNG
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2018
  • KHUYẾN MÃI CÁ TẦM
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • KHUYẾN MÃI BABA
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG GIÁNG SINH & TẾT DƯƠNG LỊCH 2019
  • KHUYẾN MÃI CÁ BỚP
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG GIÁNG SINH & TẾT DƯƠNG LỊCH 2019
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • KHUYẾN MÃI CÁ LĂNG
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • KHUYẾN MÃI CÁ TẦM
  • THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019
  • KHUYẾN MÃI CÁ TẦM
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/03
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • KHUYẾN MÃI BABA
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • KHUYẾN MÃI CÁ BỚP
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • CHƯƠNG TRÌNH GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI CÁ LĂNG
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ 30/4 - 01/05
  • KHUYẾN MÃI CÁ TẦM
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ 30/4 - 01/05
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI HÀO
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BABA
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHƯƠNG TRÌNH SINH NHẬT NHÀ HÀNG KAISERIN
  • KHUYẾN MÃI CÁ TẦM
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BABA
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • KHUYẾN MÃI CÁ BỚP
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI MUA MANG VỀ
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ 2/9
  • KHUYẾN MÃI CÁ LĂNG
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ 02/9
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG TẾT TRUNG THU
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG TẾT TRUNG THU
  • KHUYẾN MÃI CÁ TẦM
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BABA
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
  • CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI HALLOWEEN 2019
  • KHUYẾN MÃI CÁ BỚP
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI HALLOWEEN 2019
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI HALLOWEEN 2019
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI CÁ LĂNG
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI CÁ TẦM
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BABA
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG GIÁNG SINH 2019 & TẾT DƯƠNG LỊCH 2020
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG GIÁNG SINH 2019 & TẾT DƯƠNG LỊCH 2020
  • KHUYẾN MÃI CÁ BỚP
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHƯƠNG TÌNH TẾT CANH TÝ 2020
  • VÍA THẦN TÀI MÙNG 10 THÁNG GIÊNG
  • DỊCH VỤ ĐƯA KHÁCH VỀ NHÀ
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • CHƯƠNG TRÌNH LỄ TÌNH NHÂN 2020
  • KHUYẾN MÃI CÁ LĂNG
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHƯƠNG TRÌNH LỄ TÌNH NHÂN 2020
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHƯƠNG TRÌNH NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM
  • KHUYẾN MÃI MUA MANG VỀ
  • KHUYẾN MÃI CÁ TẦM
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/03
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • HAPPY DAY THỨ 2 HÀNG TUẦN
  • KHUYẾN MÃI NGHÊU
  • KHUYẾN MÃI MUA MANG VỀ
  • KHUYẾN MÃI NGAO HAI CÒI
  • ????THÔNG BÁO NHÀ HÀNG KAISERIN MỞ CỬA HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI !!!
  • KHUYẾN MÃI CÁ LĂNG
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG TẾT THIẾU NHI 01/6/2020
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI CÁ TẦM
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI NGAO 2 CÒI
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BABA
  • CHƯƠNG TRÌNH VUI HÈ 2020
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • CHƯƠNG TRÌNH VUI HÈ 2020
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI CÁ BỚP
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHƯƠNG TRÌNH VUI HÈ 2020
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • THÔNG BÁO NHÀ HÀNG KAISERIN TẠM NGHỈ
  • THÔNG BÁO NHÀ HÀNG KAISERIN TẠM NGHỈ
  • KHUYẾN MÃI CÁ LĂNG
  • THÔNG BÁO NHÀ HÀNG KAISERIN HOẠT ĐỘNG LẠI
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2020
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI CÁ BỐNG MÚ
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG TẾT TRUNG THU
  • KHUYỄN MÃI NGHÊU
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI CÁ TẦM
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI SÒ ĐIỆP NHẬT
  • KHUYẾN MÃI BABA
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI HALLOWEEN 2020
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI CÁ BỚP
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI NGHÊU
  • KHUYẾN MÃI CÁ LĂNG
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG GIÁNG SINH 2020 & TẾT DƯƠNG LỊCH 2021
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI CÁ BỐNG MÚ
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI NGHÊU
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI CÁ TẦM
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/03
  • KHUYẾN MÃI NGAO 2 CÒI
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BABA
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI CÁ BỚP
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHƯƠNG TRÌNH GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
  • KHUYẾN MÃI NGHÊU
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ 30/04 - 01/05
  • KHUYẾN MÃI CÁ LĂNG
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI MUA MANG VỀ
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI CÁ BỐNG MÚ
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI NGHÊU
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • THÔNG BÁO NHÀ HÀNG KAISERIN TẠM NGHỈ
  • THÔNG BÁO: HỆ THỐNG NHÀ HÀNG 126 & KAISERIN SẼ KHAI TRƯƠNG MỞ CỬA HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI
  • KHUYẾN MÃI CÁ LĂNG
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
  • KHUYẾN MÃI NGHÊU
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI CÁ BỐNG MÚ
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI NGHÊU
  • KHUYẾN MÃI CÁ TẦM
  • KHUYẾN MÃI CÁ TẦM
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI CÁ LĂNG
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ TÌNH NHÂN 14-02-2022
  • CHƯƠNG TRÌNH VÍA THẦN TÀI 2022
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI CÁ MÚ ÚC
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI NGHÊU
  • MỪNG GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 2022
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI CÁ LĂNG
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • MỪNG LỄ 30/04 & 01/05
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • MỪNG LỄ 30/04 & 01/05
  • KHUYẾN MÃI CÁ MÚ ÚC
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KAISERIN CUỒNG NHIỆT CÙNG SEA GAMES 31
  • KHUYẾN MÃI CÁ LĂNG
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI VỊT TRỜI
  • KHUYẾN MÃI CÁ TẦM
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BIA KAISERIN
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI BỒ CÂU
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN
  • KHUYẾN MÃI CÁ MÚ ÚC
  • CHUYÊN MỤC MÓN NGON MỖI TUẦN